آموزش زبان و ادبیات فارسی
دوره ی متوسطه 

سؤالات بخش زبان شناسی

 

 

 

 

 

 

1-چرا استفاده از زبان آسان است ؟

2-چرا شناخت زبان دشوار است ؟

3-چهار کلمه بگویید که وجود خارجی داشته اند ولی برای ما از زمانی وجود پیدا کرده اند که نام آن ها وارد زبان فارسی شده است .

4-آیا شناخت زبان با توانایی استفاده از آن یکی است ؟

5-ارکان اصلی تعریف زبان را بیان کنید.

6-با ذکر چهار مثال قابلیّت های زبان را در زندگی روزمرّه بنویسید .( مثال : به رادیو گوش می دهیم )

7-چرا زبان پیچیدگی دارد ؟

8-اگر انسان از زبان بی بهره بود ، چه اتّفاقی می افتاد؟

9-چرا زبان گستردگی دارد ؟دشواری های شناخت زبان را نام ببرید.

10- چهار کلمه مثال بزنید که وجود خارجی ندارند ولی وقتی آن را در زبان به کار می بریم ، برای آن وجود خارجی قائل می شویم .

11-چرا زبان باید آموخته و شناخته شود ؟

12-منظور از نظام بودن زبان چیست ؟
13- اجزای سازنده ی زبان در درجه ی اول چیست؟

14- نشانه چیست ؟مثال بزنید.

15- چرا یک جمله می تواند در حدّخود یک نظام باشد ؟

16-بنویسید در جمله های زیر چند نشانه وجود دارد؟ آن ها را مشخص کنید.

الف : عید شما مبارک باد.

ب : مدرسه ی ما خیلی بزرگ است.

ج : نوشتن برای ما آسان نیست .

د : کتاب من از دست علی افتاد.

17- شکل ها ی مختلف یک زبان را نام ببرید.

18-تفاوت معنایی کلمه ی « زبان » را در نمونه های زیر بیان کنید.

* خوراک زبان

*زبان رنگ ها

* زبان فارسی

*زبان پرندگان

* خوش زبان

* زبان علائم راهنمایی و رانندگی

* زبان اشاره

* زبان زنبور عسل

*زبان رایانه

* زبان ریاضیّات

19-دوساختی بودن زبان چه فایده ای دارد ؟

20-برای ویژگی زایایی زبان چهار مثال بنویسید.

21- برای ویژگی نابه جایی زبان چهار مثال بنویسید.

22- برای ویژگی دوساختی بودن زبان چهار مثال بنویسید.

23-چهار جمله از احوال پرسی های معمولی خود را با لهجه یا گویش محلی بگویید ؛ سپس آن ها را به فارسی معیار بنویسید.

24-چرا زبان انسان با زبان های دیگر ( مثل زبان رنگ ها ، زبان پرندگان و... ) فرق دارد؟

25-مهم ترین ویژگی زبان انسان چیست؟

26-آیا زبان های دیگر دوساختی هستند یا تک ساختی ؟

27-ویژگی های زبان انسان را نام ببرید.

28- به سبب ویژگی زایایی چه کاری می توانیم در زبان انجام بدهیم ؟

29-شکل  گونه  در زبان را معرفی کنید.

30-برای شکل گونه در زبان چهار مثال بنویسید.

31-لهجه چیست؟

32-برای لهجه مثال ذکر کنید.

33-گویش چیست ؟

34-برای گویش چهار مثال از گویش محلی خود بیان کنید.

35-انواع گویش را نام ببرید.

36-گویش جغرافیایی را تعریف کنید.

37-گویش اجتماعی را تعریف کنید.

38-گویش تاریخی را تعریف کنید.

39-گویش معیار را تعریف کنید.

40تفاوت گویش و لهجه را باذکر مثال بنویسید.

41-چرا هر زبان یگانه شکل های گوناگونی را به خود می گیرد.

42- تغییر و تحول زبان ناشی از چه چیزهایی است ؟


موضوعات مرتبط: نمونه سوال زبان فارسی1
[ جمعه یازدهم آذر ۱۳۹۰ ] [ 19:11 ] [ نصرت اله بابایی ]
درباره وبلاگ

این وبلاگ به آموزش کتاب های زبان و ادبیات فارسی دوره ی متوسطه می پردازد.
نصرت الله بابایی
لینک های ویژه
امکانات وب
اوقات شرعی
ساعت فلش مذهبی